symptomen van stress

Waaraan herken je stress bij jezelf of iemand anders?

Stress is niet een heel makkelijk herkenbare ziekte met eenduidige symptomen (=kenmerken). Bij ieder uit stress zich op een andere manier, en de symptomen kunnen ook op andere ziektes wijzen. Het is vaak de combinatie van symptomen die op stress wijst. Dit is overigens n van de redenen dat je altijd naar je huisarts moet gaan als je vermoedt dat je aan stress lijdt. Gewoon om te controleren dat je niet iets anders onder de leden hebt.

Er is veel onderzoek gedaan naar stress-symptomen. Deze symptomen noemen we stress-reacties of stressgerelateerde klachten en komen vaak in een combinatie voor. En uit het rijtje duidt niet op stress. Maar veel stressreacties bij elkaar wl. Als je er dan op tijd bij bent, en juiste actie onderneemt, kan je het tij keren. Als je het te ver laat komen, kost genezen veel meer moeite en pijn. Voor jou, n voor je omgeving en je werk!
Persoonlijk vind ik dat iedere manager die anderen aanstuurt op zn minst enige kennis moet hebben van deze stress reacties, en ze bij zijn/haar mensen moet kunnen herkennen. Stress bij jezelf herkennen is erg moeilijk, omdat stress je (zelf)waarneming vervormt.

verschillende stress-reacties

Deze stress symptomen (stress-reacties, stressgerelateerde klachten) zijn in verschillende groepen te verdelen. Een combinatie van meerdere stress-reacties uit verschillende groepen is een sterke aanwijzing voor stress.

- gedragsmatige reacties
- lichamelijke reacties
- gevoelsmatige reacties
- mentale reacties (denken)

overbelasting teweinig/veel leidt tot stress
stress-reacties, een lijst van stresssyptomen
TERUG, home stress- en burnout counseling
Printbare versie symptomen van stress en burnout = stressreacies