ARBO en stress-preventie

Erkenning van officiŽle zijde

In de nieuwe wetgeving is er veel meer aandacht voor het voorkůmen van stressgerelateerde klachten. Er is oog voor stressoren die ziekte kunnen veroorzaken en er is een zorgplicht neergelegd bij de werkgever. Daarnaast zijn discriminatie en intimidatie, twee grote stressoren, gewoonweg strafbaar gesteld.

psychologische arbeidsbelasting

Onder de term "Psychologische arbeidsbelasting" in de wetgeving vallen duidelijk stress en stressoren. Het is dus inmiddels niet alleen algemeen erkend dat psychologische belasting op het werk ziekte kan veroorzaken, maar het wordt nu ook in de arbowet genoemd.

De werkgever / leidinggevende heeft een wettelijke zorgplicht en moet beleid ontwikkelen en voeren op het gebied van deze psychologische arbeidsbelasting. Dus naast dat beleid op stresspreventie nuttig is voor mens en organisatie, het verzuim beperkt en onnodig leed voorkomt, is het ook nog eens wettelijk verplicht.

Let hierbij ook op bepalingen op het gebied van discriminatie en intimidatie. Hieronder vallen onder andere seksuele intimidatie en pesten.

Beleid voeren houdt niet alleen in beleid ontwikkelen, maar zeker ook het breed gedragen presenteren aan alle werknemers. Zodat ieder weet wat wel en wat niet kan. En het vervolgens handhaven. Dus geen wassen neus, maar een gedegen en aantoonbare aanpak van stresspreventie.

stress en Arbo
 stress preventie traject
Arbo en preventief stress-management
Arbo en preventief stress-management