stresspreventie-traject

Voorkomen is zoveel beter dan genezen.

We zullen niet gaan uitweiden over het aantal procenten ziekteverzuim en de hoeveelheid geld die jaarlijks gemoeid is met stressgerelateerd ziekteverzuim. (Bijna) Ieder weet heus wel dat er door concentratieverlies en verlies van werkvreugde er jaarlijks door stress heel wat fouten, missers en efficiencyverlies wordt veroorzaakt; om maar niet te spreken van het leed door ziekte, psychische nood en overbelasting van achtergebleven collega´s. Verspild geld, verspilde menselijke inzet en verspilde mogelijkheden...

Stresspreventie: probleem is vaak niet dat we het niet weten, maar dat we er tijdens ons dagelijks werk niet aan denken. We weten niet hoe er handen en voeten aan te geven, stress is als los zand: je kunt het niet beetpakken. En het lost zich niet vanzelf op door af te wachten of door op de bonnefooi wat te doen. Wel helpt het om, al dan niet met hulp van buiten, stress structureel aan te pakken

stresspreventie, een structurele aanpak

Het is natuurlijk goed als een manager uit zichzelf oog heeft voor het welzijn van zijn/haar mensen. Maar het is niet genoeg alleen daarop te vertrouwen. De praktijk leert ons dat een structurele aanpak nodig is. Dat het magement er werkelijk voor kiest.
Voor een grote organisatie heeft dat meer impact dan voor een kleine; maar beide hebben een structurele aanpak nodig. De structurele aanpak zorgt ervoor dat stresspreventie niet tussen het wal en het schip raakt. Want vooral wanneer het het hardste nodig is, wordt stress het makkelijkst vergeten!
Stressmanagement is een zaak van het management!

NB: In de wet is er tegenwoordig aandacht voor stressoren en stresspreventie. Zie ook psychologische arbeidsbelasting en arbo

stresspreventie, een structurele aanpak
stappen in stresspreventie en gesctructureerde aanpak
Stress en Arbo, voorkomen van stress
Arbo en preventief stress-management