Welke mensen krijgen stress of burnout?

Het zijn vaak juist de besten die stress krijgen of burn-out raken...

Niet iedereen is even vatbaar voor stress en burn-out. Mensen met stress of burnout worden wel eens wat meewarig bekeken, maar het zijn vaak juist de besten die het krijgen, mensen met hoge arbeidsmoraal.
Ze hebben vaak meerdere van de volgende kenmerken: Hebben hart voor de zaak en zetten graag hun beste beentje voor. Hulpvaardig naar collega´s. Ze zijn plichtsgetrouw, stellen hoge eisen en doen alles om aan eisen tegemoet te komen; voelen zich persoonlijk verantwoordelijk voor hun taken en nemen vaak ongevraagd nog méér op de schouders. Ze hebben vaak (al dan niet bewust) last van minderwaardigheid-gevoelens en stellen zich afhankelijk op van goed- en afkeuring van anderen. Ze laten graag merken dat ze er zijn en het goed doen, en zullen niet nalaten anderen te controleren, ...

Het is duidelijk: Ze zijn niet alleen geliefde en gewaardeerde medewerkers, maar hebben ook problemen met het herkennen van (de eigen) grenzen.

grenzen stellen

Ze kunnen het zelf en de zaak niet goed uit elkaar houden. Ze identificeren, vereenzelvigen zich er te veel mee. Als ze het woordje "Nee!" al kennen, dan durven ze het haast niet uit te spreken. Neezeggen is niet iets dat ze graag doen. Zo werken ze zich over de kop.
En omdat ze hun eigen grenzen niet kennen en/of respecteren, komt er steeds meer op de schouders. Uiteindelijk komen ze te lijden aan stress, en dat is geen leuke ziekte! Of nog erger, ze raken burnout.
Zo jammer, want het zijn juist zulke goede krachten! Houdt daarom eerlijk je grenzen in de gaten, trek tijdig aan de bel. Je dient er je bedrijf het beste mee!
En ook voor het management: Wees alert of er niet over de grenzen van medewerkers wordt gegaan. Stress doet pijn en stress kost het bedrijf bakken met geld.

Dus, stress en burnout zijn meestal geen tekens van zwakte, maar juist van (te) grote inzet!

Een onbewuste, hoge arbeidsmoraal maakt je kwetsbaarder voor stress e burnout. Niet ieder is gelijk
Terug naar: Wat is stress / Burn-out
Home, stress-counseling, begeleiding bij burn-out