stress-counseling

Een stresscounselor *) werkt niet alleen aan competenties en gedrag, maar ook aan achtergronden.

Bij grotere stress heb je minder objectief overzicht over je eigen situatie. Er is dan meer nodig dan zuiver coaching. Hier is counseling op zn plaats, want een counselor kijkt daarnaast ook naar achtergronden van je gedrag zoals de gevoelens, gedachten en overtuigingen die je hebt en die je blokkeren bij effectieve coping.

Bij stress-trajecten is kijken naar die achergronden nuttig, want het feit dat je altijd maar door-en-door bent gegaan heeft waarschijnlijk veel van doen met die achterliggende overtuigingen, gedachten en gevoelens. Daarnaast werkt de counselor natuurlijk ook aan nieuwe competenties, praktische oplossingen, nieuwe gedrag en vaardigheden. Want het doel is bij stress-trajecten altijd genezing en coping: Dus dat je je weer fit voelt en goed toegerust bent met handvatten om de stressoren in de (werk)praktijk aan te gaan.
Met counseling wordt je bewust van waaruit je jouw keuzes maakt, van waaruit jj reageert op stressoren. Een goede counselor kan naadloos overgaan van counseling naar coaching en vice versa.

wanneer een (stress-) counselor?

Het antwoord is eigenlijk al gegeven. Een stress-counselor is geschikt als je veel stress hebt, of bij een burnout. Natuurlijk kan een stresscounselor je ook helpen bij preventieve stress-trajecten of wanneer je stress nog niet heel hoog is opgelopen. Bij stress spelen vrijwel altijd persoonlijke achtergronden mee, en t.o.v. een coach heeft een counselor dan bij stress vaak een streepje voor.

Wacht niet te lang met counseling of coaching als je stress hebt. Laat je bij het zoeken naar een coach niet alleen leiden door wat anderen jou aanraden als coach of counselor, maar maak een afspraak om zelf te voelen of deze coach of counselor bij jouw past.
Vaak is een eerste kennismakingsgesprek gratis.

counselor werkt met achtergronden van gedrag, counseling geeft inzicht

*) counsellor / counselling of counselor / counseling?

Er is verwarring of je nu counsellor en counselling of counselor en counseling moet schrijven. Als je op engelstalige sites kijkt uit het Verenigd Koninkrijk, dan zie je beide schrijfwijzes in grote getale. Ook bij de diverse opleidingen vind je zowel counsellor als counselor. En in die teksten wordt duidelijk hetzelfde bedoeld: of er nou counselor of counsellor staat, men bedoeld een bepaald soort hulpverlener. Beide schrijfwijzes zijn dus blijkbaar ingeburgerd en betekenen hetzelfde. De schrijfwijze councilor (met een i) is beslist fout in de betekenis van hulpverlener, want dat is een lid van een (gemeente)raad en heeft niets met counselling te maken, hoewel de oorsprong van het woord waarschijnlijk hetzelfde is.

TERUG, caoaching, de coach en stress
Home, stresscoach en begeleiding bij burnout en stress