psychosynthese, subpersonen en stress...

meer zicht op stress met het model van het centrum en de subpersonen

Psychosynthese is een transpersoonlijke psychologie bedacht door de Italiaanse psychiater Assagioli, een tijdgenoot van Freud en Jung. Het is een psychologie die heel duidelijk handvatten geeft voor persoonlijke groei/mogelijkheden, aan het sturen van je eigen leven en aan zingeving in je eigen leven. Psychosynthese focust sterk op je sterke kanten, je kwaliteiten.

psychosynthese: het model

Psychosynthese onderscheidt verschillende onbewuste gebieden. (zie plaatjes) De waardevolle toevoeging van psychosynthese is het Hoger Onbewuste. Hierin liggen al jouw mogelijkheden, kwaliteiten, capaciteiten waarvan je jezelf nog niet bewust bent. Daarnaast kent het een zelf, ook wel centrum, de zetel van je zuivere wil en jouw keuzes. Daaromheen zijn de subpersonen, zeg maar rollen die je al dan niet bewust speelt. Het zelf kan zuiver waarnemen waardoor je de juiste dingen kunt kiezen en dan sturen middels de wil, het "sturend mechanisme in het menselijk handelen".

Bij stress en burnout heb je vaak last van subpersonen, vaste rolpatronen, die de keuzes voor jou maken zonder dat jij dat echt zo wil! Subpersonen neigen ertoe om de regie van over te nemen. Vergelijk dat met een orkest: de dirigent is het zelf en de subpersonen vormen de muzikanten. Als de muzikanten (subpersonen) op de stoel van de dirigent springen, dan gaat het vals klinken! Zicht krijgen hoe dat voor jou in het werk gaat (ieder is anders)en verstevigen van de positie van jou innerlijke dirigent zorgt ervoor dat je veel minder last van stress zult hebben.

handout workshop psychosynthese, subpersonen en het zelf, download

psychosynthese ei model
TERUG, home stress- en burnout counseling