thuis, de prive-situatie

Stressoren die specifiek zijn voor de prive-situatie.

Als het goed is, dan is je prive-leven een bron van geluk, van tot je recht komen. Een plaats waar je tot rust kan komen van de spanningen die je nou eenmaal in de buitenwereld, je werk, oploopt. Maar zelfs in de gelukkigste prive-situatie kunnen barsten komen, en voor sommigen is de prive-situatie ronduit een grote stressor.
Het belangrijkste element in de prive-situatie is misschien wel de z.g. steunfunctie. Die steunfunctie kan geboden worden door partner, vrienden, sportclub, etc. en houdt in dat je bij mensen terecht kunt met wat je tegen zit. Dat kan enorm opluchten en je veel energie opleveren. De grootste stressor in de privesituatie is wellicht het ontbreken van die steunfunctie: eenzaamheid en verlies van een dierbare.

stressoren in de prive-situatie

Verlies van partner, kind, ouders, broer of vriend, (echt-)scheiding, ziekte, verkeersongeval, zorg voor dement familielid, kwakkelige gezondheid, in een keurslijf moeten leven, niet jezelf mogen/kunnen zijn, geluidsoverlast (verkeer, trein, vliegtuig, buren), stank of dreigend gevaar door bedrijf in de buurt, pensioen, seksuele problemen, verhuizing, financiele problemen, op zichzelf gaan wonen van jezelf of van je kind, geboorte van een kind, ruzie met partner, puberende kinderen, moeilijke langdurige studie, examens, burenruzie, verslavingsproblemen, slachtoffer van misdrijf, lichamelijke pijn, onveilige buurt, (dreigende) rechtzaak, brand, eenzaamheid, geen doel in het leven, enz, enz.

Ook hier: Deze lijst is verre van volledig. Verder willen we er nadrukkelijk op wijzen dat ook leuke dingen een stressor kunnen vormen. b.v. Op vakantie gaan, een komend feest ,...

stressorenin de privesituatie
naar individuele factoren, belastbaarheid en reacties
naar privegerelateerde stressoren
Home, stress-counseling en burn-out begeleiding
Printbare versie oorzaken stress en burnout, verschillende soorten stressoren