stressoren op het werk

Stressoren die specifiek zijn voor de werksituatie.

Natuurlijk, als je het getroffen hebt, dan kan werk een bron van plezier, vreugde en vervulling zijn. Maar, de werksituatie kan ook een bron zijn van veel spanning. Je vindt er dan ook veel stressoren. Hoewel mensen in principe zelf kiezen voor hun werkkring, blijkt dat in de praktijk vaak niet zo op te gaan: Een andere baan vinden is niet makkelijk, voor velen bijna onmogelijk en als je pech hebt dan halen ondergeschikten, collega´s of managers het bloed onder je nagels uit. Of het werk zelf is de bron van stress, is een stressor. Vaak zie je dat als het op het ene vlak niet goed gaat, het vaak op het andere vlak ook niet koek en ei is. Hieronder noemen we een stel stressoren die met de werksituatie te maken hebben en tot overbelasting kunnen leiden. Niet alleen door de intensiteit, maar ook door het herhalende, vaak niet aflatende karakter.

stressoren in de werksituatie

slechte collegiale sfeer, pesten, elkaar niet helpen, voortdurende zware onderlinge concurrentie, slecht en/of onberekenbaar management, geen overleg, geen invloed op je werktempo, je output, of de werklast, de eigen tijd niet kunnen indelen, weinig zicht op de planning, te moeilijk of juist te makkelijk werk, te veel werk, onduidelijke taak/functie, monotoon werk, tegen-strijdige opdrachten, slechte fysieke omstandigheden (stof, licht, lawaai, gevaar, te zwaar, ...), slechte beloning, geen mogelijkheden tot persoonlijke groei, reorganisatie, ontslag-rondes, te lange werktijden (overwerk, week-enden), veel reizen, onvoldoende informatie over het werk of de werkomgeving/het bedrijf, discriminatie, ongewenste intimiteiten, verlies van status, overplaat-sing, ontslag van of nieuwe collega´s, nieuwe baas, slecht gereedschap, slecht werkende ICT apparatuur, enz, enz.

Stressoren op het werk
naar stressoren in de prive-situatie
Printbare versie oorzaken stress en burnout, verschillende soorten stressoren
naar inleiding over prikkels, stressoren, belasting
Home, stress-counseling en burn-out begeleiding