individuele factoren m.b.t. stressoren

Ieder mens is anders en heeft andere manieren om om te gaan met stressoren.

De ene mens reageert lakoniek op een kwade chef, het glijdt langs hem/haar af, de ander gaat zich schuldig voelen en "neemt het mee naar huis", zelfs als de kritiek onterecht is. De ene mens heeft een heldere kijk op de werkelijkheid, de ander een vertekend beeld door vroegere ervaringen. De ene heeft een onverwoestbare gezondheid, een ander is bevattelijk voor ieder zuchtje tocht. De ene mens heeft vertrouwen opgebouwd in eigen kunnen door opvoeding en succes in het leven, terwijl een ander juist een negatief wereldbeeld uit zijn opvoeding heeft overgehouden en niet geloofd dat hij/zij de uitdagingen aankan. De ene heeft (zelfstandig)leren omgaan met problemen, de ander heeft geleerd te vluchten of weg te duiken.

drie groepen mensen

Kortom de ene mens is vatbaarder voor de ziekte stress dan een ander, in dezelfde situatie. Maar..., het zijn vaak niet de slechte medewerkers die eerder aan stress lijden, integendeel! Het zijn vaak juist de mensen die zich volledig inzetten en zonder af te laten de lastige klussen oplossen. Daar wordt vaak dankbaar gebruik van gemaakt door collega┤s en managers. Dit komt uiteindelijk allen -en vooral de betrokkene- duur te staan. In feite zijn ze zich moeilijk bewust van hun grenzen, handelen ze er niet naar. Ze nemen de hele wereld op hun schouders.

Een andere groep van mensen gaan er juist vanuit dat de wereld, de anderen er voor hen zijn. Ze zijn berekenend Ún onberekenbaar, vooral uit op eigen gewin. Ze zullen eerder iemand anders iets laten doen dan zich zelf moe te maken. Bij hen is het ook eenrichtingsverkeer, maar alles naar hen toe. Niet verwonderlijk dat deze mensen niet snel stress krijgen.

De derde groep van mensen is zich terdege bewust van zichzelf, wat er in zich speelt en wat er in zijn/haar omgeving gebeurt. Hij/zij heeft weet van de eigen competenties en is niet afhankelijk van succes of mislukking, maar vaart op eigen kompas. Houdt rekening met Ún de wensen, noden en onmogelijkheden van anderen, Ún van zichzelf. Dit zijn assertieve mensen. Ook zij kunnen, net als de eerste groep, veel werk verzetten, maar zullen niet snel stress krijgen. Zij zijn dun gezaaid.

individuele factoren bepalen hoe je met een stressor omgaat
HOME, stresscounselor, begeleding bij burn-out
naar inleiding over prikkels, stressoren, belasting
Printbare versie individuele eigenschappen en stresbestendigheid