oorzaken van stress = stressoren

Waardˇˇr lopen we stress op...?

Op zich kan iedere mens stress krijgen. Maar waardoor krijgen we het? En waarom de ene mens wel, en de ander niet?

Het antwoord is in grote lijnen eenvoudig. De vergelijking met een elastiek, of de sterkte van staal gaat goed op. De belasting, de stressor is dan een trekkracht. Ook bij mensen kan je spreken over belasting. Op zich is belasting niet slecht. Belasting komt tot ons in de vorm van allerlei prikkels waar ons organisme op wil reageren om een gezond evenwicht te bewaren.

Zolang die prikkels, de stressor, belasting hanteerbaar is, kunnen we er goed op reageren. Vaak gebeurt dat door reacties die we hebben geleerd en die effectief bleken (b.v. uitkijken voordat je een gevaarlijke straat oversteekt) sommige reacties zijn compleet automatisch (b.v. adem inhouden als je in koud water valt = bescherming tegen water in longen) en voor andere stressoren moeten we nieuw gedrag ontwikkelen, leren (leren zwemmen i.p.v. om hulp roepen.)

gezonde en ongezonde belasting

Op zich is belasting dus niet slecht, en een gezond, goed toegerust organisme kan er effectief op reageren. Sterker nog, te weinig prikkels leidt tot verveling, en dat kan een serieus ziekmakende stressor zijn!

We spreken pas over een gevaarlijk stressor als deze te groot is om te hanteren (een val van 10 meter) of te lang duurt om te hanteren (100 keer vallen van 1 meter). Vooral dat laatste kan verraderlijk zijn, want we (denken te) wennen aan de continue belasting door de stressor terwijl er zich onopgemerkt lichamelijke en psychische kwalen ontwikkelen. Dat is stress!

overbelasting teweinig/veel leidt tot stress
Vervolg oorzaken van stress, de stressoren.html
TERUG, home stress- en burnout counseling
Home, stresscounseling en burnout begeleiding
Printbare versie oorzaken stress en burnout, verschillende soorten stressoren