loopbaanbegeleiding

Hebben duidelijk raakvlakken maar hebben een heel ander doel

Begeleiding bij stress en burnout wordt wel eens verward met loopbaanbegeleiding. Dat is niet zo verwonderlijk, want beide worden gebruikt waar iemand in zijn of haar werk is vastgelopen. En als je er op tijd bij bent kan je beide zelf preventief gebruiken met als doel het niet-vastlopen.

Loopbaanbegeleiding is erg in opkomst. Veel mensen werken niet meer hun hele leven bij n baas. En de maatschappij en bedrijven zijn snel in beweging, waardoor werk verandert. Daarnaast zijn er meer verschillende soorten werk en is het moeilijker uit te zoeken wat echt bij jou past, of bij welk werk jij echt past. Indien stress belangrijk meespeelt kan een gespecialiseerde stresscoach je hier goed van dienst zijn.

stress en loopbegeleiding

Er zijn verschillende redenen waarom je kan vastlopen in je werk zoals: andere interesse, te hoge fysieke inspanning, jouw baas ligt jou niet, arbeidsconflict, gemis aan aanleg, gemis aan vaardigheden en competenties, de werkcultuur past jou niet, je kunt niet kwijt waar je echt goed in bent, te veel / te weinig contacten met klanten, etc.

Veel van deze aspecten zijn stressoren en kunnen op de lange duur tot stress leiden. En leiden dan ook tot stressreacties, zoals des-interesse, irritatie, uitzichtloosheid, piekeren, etc.
En zo raken stress-counseling en loopbaanbegeleiding elkaar.

Maak onderscheid in vastlopen in jouw huidige baan, of vastlopen in Jij-en-jouw-soort-Werk. Als je stijf staat van de stress is dat verschil moeilijk te zien, terwijl het bij loopbaan-vragen van belang is eigen keuzes te maken.
Erg lastig met een burnout!

wat is het doel

In tegenstelling tot loopbaanbegeleiding, is in de begeleiding bij stress en burnout is het hoofddoel niet het vinden van ander, op jou toegesneden werk dat jou bevrediging zal brengen. Het is als je burnout bent zelf vaak onverstandig om snel ander werk te zoeken. Je bent in dat stadium te kwetsbaar en te verward om een gedegen keuze te maken. Een kat in nood maakt rare sprongen! Wel is de vraag "Wat wil ik nou werkelijk" een steeds terugkomende vraag in een gedegen stresscoaching-traject. Want dt-doen wat bij jouw past, werkt stressverlagend. Naast het ontwikkelen van jou passend gedrag om de stressoren het hoofd te kunnen bieden (=coping). Bij stresscoaching en vooral bij stresscounseling kijk je dus eerst naar achterliggende oorzaken, voordat je aan ander werk gaat denken.

stress en Arbo
vastlopen
Arbo en preventief stress-management