contactgegevens

De Gooijer Training & Coaching
St. Adrianusstraat 81
56l4 EN Eindhoven
tel 0628 252 045


KvK l7l3l005

privacy

Privacy is uiterst belangijk als het om stress gaat. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Wat ons m.b.t. stresstrajecten ter ore komt blijft strikt vertrouwelijk. Ook doen wij geen privacygevoelige uitspraken naar de werkgever en (andere relaties) van onze clienten, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de client zelf.

Home, stress-counseling en burn-out begeleiding
plaatje bij contactgegevens stress-counselor en burn-out begeleiding
Stappen in het proces van spanning, stress, burnout
home stress-counseling.nl